Forhandlingssjef Linda Jæger og forbundsleder Jim Klungnes. Foto: YTF.

Forhandlingssjef Linda Jæger og forbundsleder Jim Klungnes. Foto: YTF.

Hovedavtalerevisjon til høsten – kom med innspill til krav

Både Hovedavtalen i Spekter og Hovedavtalen i NHO skal reforhandles til høsten. Begge har utløpsdato 31. desember 2021.
query_builder PUBLISERT: June 7th, 2021
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

I forkant av forhandlingene inviteres de tillitsvalgte i YTF til å komme med forslag til endringer i Hovedavtalen som kan danne grunnlag for YS sine krav. Forslag kan sendes til forhandlingssjef Linda Jæger innen 10 august på e-post: linda@ytf.no

Merk at YS (og LO) har ikke streikerett ved hovedavtaleforhandlingene. Det innebærer at arbeidsgiversiden må være enig i de forslag til endringer som arbeidstakersiden fremsetter for at endringen skal bli en realitet. Noe som igjen innebærer at det ofte gjøres få endringer ved hver hovedavtalerevisjon. Det kan derfor være fornuftig å fremsette forslag som det er grunn til å tro at begge sider kan se seg tjent med.