Søk midler fra Grossistfondet

Alle medlemmer som er omfattet av Grossistoverenskomsten kan søke midler til kompetanseutvikling fra fondet.
query_builder PUBLISERT: October 13th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Målet med fondet er å fremme kompetanseutvikling, slik at du som arbeidstaker skal fungere godt i ditt arbeide og i arbeidslivet generelt.

Alle medlemmer som er omfattet av Grossistoverenskomsten kan søke midler fra fondet. I søknaden bør du være mest mulig konkret på hva du søker om, og du kan få maksimalt 40.000 kr i støtte.

Du kan søke midler til:

• Etter- og videreutdanning
• Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole
• Utdanning med sikte på studiekompetanse
• Grunnskolefag (lese- og skriveopplæring)
• Digitalisering og bruk av teknologi
• Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet.

Søknadsfristene er 1. februar, 1. juni og 1. november hvert år.

Søknad om midler