Grilling om bussoppgjøret

Bussjåførene har fått et langt bedre oppgjør enn mange andre. Vi har vunnet streiken og presset arbeidsgiver til å gi oss det dobbelte av det de ønsket å gi oss. Det er et viktig skritt i riktig retning, slik oppsummerer Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, årets lønnsoppgjør.
query_builder PUBLISERT: October 2nd, 2020

Det er høy temperatur i sosiale medier og Yrkestrafikkforbundet mottar både gratulasjoner og kjeft for valgene de har tatt de siste ukene. Her stiller vi Jim de vanskelige spørsmålene om oppgjøret.

Hvordan vil du oppsummere streiken?

Bussjåførene har vunnet streiken. Vi har vunnet streiken fordi vi klarte å presse arbeidsgiver til å gi oss det dobbelte av det de hadde tenkt å gi oss. Det er et viktig skritt i riktig retning. Vi har vunnet streiken fordi vi har fått massiv støtte til våre krav fra et stort, stort flertall av Norges befolkning. Den støtten er det viktig å ta vare på og ta med oss til neste gang. Vi har vunnet streiken fordi Norges befolkning har fått kunnskap om de urimelige arbeidstidsordningene og den dårlige lønnsutviklingen bussjåførene har hatt.

Hva ble egentlig oppnådd i oppgjøret 2020?

Når vi satt i forhandlinger med arbeidsgiverne, var det kun villige til å gi oss 2,50 pluss fagbrevtillegg på 50 øre når vi forhandlet med dem. Det var så dårlig at vi var nødt til å gå til streik. Etter 10 dager med streik hadde vi en ny runde der vi klarte å presse arbeidsgiver til å gi oss mer enn det dobbelte. Bussjåfører med fagbrev får 6,50 i år og garantert ytterligere 2,50 fra 1. april neste år i tillegg til de generelle tilleggene som vil bli gitt da.

Men hvis dere hadde streiket lenger kunne dere vel fått enda mer?

Dessverre er ikke systemet slik. Hadde vi sagt nei til dette nå, ville vi sendt bussjåførene ut i en ny og trolig langvarig streik som det var vanskelig å se en god løsning på. Den kunne lett ha endt i tvungen lønnsnemd og da pleier det å ende med det frontfaget får altså rundt 3 kroner.

Stemmer det at alle i YTF sin forhandlingsdelegasjon stemte ja?

I valget mellom å streike videre med fare å for å ende opp med 3 kroner, og det å sikre 6,50 nå og 2,50 i tillegg til det alle andre får i april 2021, så vurderte vi det siste alternativet som det klart beste. Så svaret er ja. YTF sin delegasjon stemte ja til forhandlingsresultatet, slik at streiken nå ble avsluttet. Så er det opp til medlemmene å bestemme om de vil godta dette, eller om de ønsker å fortsette streiken.

Hva skjedde med industriarbeiderlønna og 20 kroner?

Vi har en avtale med arbeidsgiversiden om at lønna til bussjåførene skal komme mer på linje med industriarbeiderlønna. Med dette oppgjøret står avtalen fast, og vi nærmer oss. I dette oppgjøret fikk frontfaget kr 0,50 fra 01.04.20 + det de får i lokale forhandlinger for 2020. Vi vet ikke hva det blir, men samlet er det anslått til 1,7 prosent.

1,7 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er litt over 8.400 kroner. Bussjåførene har fått et tilbud for i år og neste år som i snitt ligger mellom 16-18.000 kroner pluss ubekvemstillegg. I tillegg får vi det som eventuelt blir sentrale tillegg i 2021. Vi vil nærme oss industriarbeiderlønna og da har vi snudd trenden for tidligere år.

Har dere fått gjennomslag for noe som helst når det gjelder bedring av arbeidsdagen?

I forberedelsene til dette oppgjøret sendte vi ut et debatthefte og ba om tilbakemeldinger om hva som var viktigst i bussoppgjøret. Tilbakemeldingen var helt tydelig: Lønn er viktigst, og viktigere enn bedring av arbeidsdagen. Det er lønn vi har prioritert i år, selv om vi også har fremmet krav om flere bedringer av arbeidsdagen.

Det er nedsatt et utvalg som skal se bransjens status og utvikling av BBA. Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne har problemer de ønsker å få løst i den arbeidsgruppen som skal jobbe med dette. Alle krav fra begge sider skal behandles i den gruppen som er satt ned. Men det finnes ingen garantier.

Hva skjer videre?

Dette er ikke slutten på bussarbeidernes lønnskamp, det er begynnelsen. Vi har vist at vi setter makt bak kravene våre og at vi har folket med oss. Jeg tviler på at arbeidsgiverne vil være like lystne på nok en streik i 2022. Vi er klare til en ny kamp i 2022.

 

Her kan du lese detaljene om oppgjøret

 

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok:

NHO Transport

YS Spekter