Forhandlingsleder for YTF Tor Arne Korsmoe og Virkes leder for tariff Torgeir Kroken.

Forhandlingsleder for YTF Tor Arne Korsmoe og Virkes leder for tariff Torgeir Kroken.

Enighet på kranoverenskomsten

Fredag 24. juni kom partene til enighet. Økning av grunnlønnssatsen og tilrettelegging for fagbrev var blant resultatene av forhandlingene.
query_builder PUBLISERT: June 29th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet var Tor Arne Korsmoe.

- Vi er fornøyd med at vi fikk hevet minstelønnssatsene og at vi fikk inn en bestemmelse om kompetanse, konstaterer Korsmoe.

Økonomisk økes grunnlønnssatsen fra 217,75 kroner til 224 kroner. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Halvor Kværn og Vegard Engh var representanter for de lokale partene i avtalen.
Halvor Kværn og Vegard Engh var representanter for de lokale partene i forhandlingene.

Det ble også innført en bestemmelse om kompetanse, etter- og videreutdanning, hvor det skal legges til rette for blant annet fagbrev. Bedriften skal også dekke kostnader til læremateriell og prøveavleggelsen.

Det skal også være et utvalgsarbeid i perioden som skal se på strukturen og komme med forslag til endringer/ forenklinger til oppgjøret i 2024.