Forhandler i YTF, Kristine Martinsen. Foto: Jonas Ruud

Forhandler i YTF, Kristine Martinsen. Foto: Jonas Ruud

Enighet på Funksjonæravtalen NHO

Partene er kommet til enighet i forhandlingene på Funksjonæravtalen NHO. Les mer om resultatet nedenfor.
query_builder PUBLISERT: September 16th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Kristine Martinsen, forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet, er fornøyd med at partene er kommet til enighet etter forhandlingene 14.-15. september.

I forhandlingene ble partene blant annet enige om:

  • Ny bestemmelse om likestillings- og ikke-diskriminering. Ordlyden er nå i samsvar med de nye bestemmelsene om forbud mot diskriminering. Bedriftens konkrete plikt til å ivareta likestillingsperspektivet i personalpolitikken er beholdt, sammen med en fremheving av plikten til å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi.

  • Ny bestemmelse om hjemmekontor. Ved bruk av hjemmekontor har bedriften drøftelsesplikt med de tillitsvalgte om rammen for slikt bruk. 

  • Kompetansebestemmelsen er oppdatert. Det er gode, og omfattende bestemmelser om partenes plikter til kompetanseheving i hovedavtalen, og overenskomstens bilag 4 og 5. Det ble i forhandlingene enighet om et større utvalgsarbeidsarbeid, hvor kompetanse vil være en del av dette.

  • Økte matpenger til kr 96.

  • Utvalgsarbeid i perioden. Det er enighet om større utvalgsarbeid med sikte på å oppdatere avtalens begrepsbruk som blant annet arbeidstaker og funksjonær, og avtalens innhold.