Dette er innholdet i forhandlingsløsningen

Her finner du hovedtrekkene i det anbefalte forslaget.
query_builder PUBLISERT: 2020-10-02

Dette er innholdet i forhandlingsløsningen i hovedtrekk:  

 • Kr 5,50 i tillegg til alle i 2020. (Kr 2 fra 01.04.20 og kr 3,50 fra 01.10.20) 

 • Alle fagbrevstillegg økes med kr 1 fra 01.10.20 

 • Rutebilsjåførene får kr 2,50 fra 01.04.21 i tillegg til det som blir resultatet i mellomoppgjøret 2021

 • Minstelønnssatsene for verksted, hjelpearbeidere og renhold økes med kr 8,50 fra 01.10.20 

 • Minstelønnssatsene for faglærte verkstedarbeidere, hjelpearbeidere og renholdere økes med kr 9,50.  

 • Minstelønnssatsene for turbilsjåførene økes med kr 13,50 fra 01.10.20 

 • Minstelønnssatsen for turbilsjåfører ved fagbrev økes med kr 14,50 fra 01.10.20 

 • Matpengesatsen øker til kr 90 

Det gis etterbetaling fra 01.04.20 for lønnsøkningen på kr 2. Ved streik er det ikke vanlig å gi etterbetaling.  

Nye bestemmelse i avtalen: 

 • For å hindre at bussjåførene igjen skal tape i samordnede oppgjør, er det inntatt en ny bestemmelse om at det skal forhandles om reguleringen av lønnssatsene når resultatet fra samordnede- og mellomoppgjør foreligger. 

 • Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle mellom arbeidstakere med hensyn til forskuttering av sykepenger.  

Utvalgsarbeid i tariffperioden: 

 • Det nedsettes et utvalg som skal se på bransjens status og utvikling.  

 • Det nedsettes et utvalg som skal se på om BBA bedre kan tilpasses bestillingskjøring.