Bidra til at dette blir det beste lønnsoppgjøret noensinne!

Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere stiller vi i hovedoppgjøret 2024. Undersøkelser viser at 1 av 3 kan tenke seg å bli medlem av en fagforening dersom de hadde blitt spurt, og at hele 80 prosent av arbeidstakere er enige i at sterke arbeidstakerorganisasjoner er viktig for å sikre et godt og trygt arbeidsliv.
query_builder PUBLISERT: February 23rd, 2024
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Våren 2024 er det duket for hovedoppgjør. Det betyr at vilkårene i tariffavtalene skal forhandles. Her ser man på de ulike bransjenes lønns- og arbeidsvilkår, og jobber for en bedring av disse.

Dersom du ikke er allerede er medlem i YTF, bør du melde deg inn allerede i dag.

YTF står ved hjertet av transportsektoren med et klart oppdrag: å sikre en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av for alle våre medlemmer.

Gjennom vårt arbeid jobber vi for at du skal få: 

  • Rettferdige arbeidsforhold 

  • Bedre lønninger 

  • Trygghet i arbeidsdagen 

  • Faglig utvikling 

YTF ønsker å skape en bedre hverdag for alle som jobber i hele transportsektoren, hvor en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av ikke bare er et mål, men en realitet. 

YTF har du et forbund i ryggen som jobber for at dine lønns- og arbeidsforhold skal bli bedre. Våre advokater og rådgivere er klare til å hjelpe deg hvis ting blir vanskelig på jobb, og du kan spare mye penger på å benytte deg av de økonomiske fordelene medlemskapet gir. 

YTFs medlemmer har blant annet: 

  • tilgang på et av markedets beste bank- og forsikringsavtaler. 

  • gratis juridisk hjelp om noe skulle skje i arbeidsforholdet ditt, og én time privatrettslig hjelp i året.  

  • opp til 10.500 kr. i støtte for å ta fagbrev, og dermed få økt lønn og pensjon.  

  • mulighet til å søke støtte fra YTFs hjelpekasse på 700 kr. i året for fysikalsk behandling, og 1200 kr. annethvert år for briller. For linser kan du søke 600 kr. hvert år. 

Allerede medlem? Spør en kollega!
Dersom du allerede er medlem, kan du spørre en kollega om de vil bli medlem. Undersøkelser viser at 1 av 3 kan tenke seg å bli medlem av en fagforening, men de har ikke blitt spurt. Alt du må gjøre er bare å spørre om de kan tenke seg å bli medlem av Yrkestrafikkforbundet, som er det største forbundet som jobber utelukkende for deg i transport- og logistikkbransjen.  

Sammen står vi sterkere og bedre rustet for et godt hovedoppgjør 2024!