Nora-1686565490.jpg

Nora Arnkværn

Advokatfullmektig
E-POST: nora@ytf.no
TELEFON: 406 03 700, tastevalg 2

OM

Yter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid.