Marius.jpg

Marius Træland

Avdelingsleder, forhandlingssjef og advokat
E-POST: marius@ytf.no
TELEFON: 406 03 700, tastevalg 2

OM

Yter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid.