Linda-1686565048.jpg

Linda Jæger

Generalsekretær
E-POST: linda@ytf.no
TELEFON: 93240007

OM

Har det overordnede ansvaret for forbundets administrasjon, budsjett, regnskap og økonomi.