Dette er YS Pensjon

I Yrkestrafikkforbundet ønsker vi å gi medlemmene de beste fordelene og betingelsene, derfor har vi gått sammen med flere andre forbund om å tilby YS Pensjon til medlemmer på nyåret. I samarbeid med Nordea Liv gir vi lave kostnader og et godt forvaltningstilbud som kan sikre medlemmene flere tusen kroner ekstra som pensjonist.
query_builder PUBLISERT: 2021-01-07

Fellesskap gir mer i pensjon
Alle som tilbyr fond krever betaling for å forvalte det. Arbeidstakere i små og mellomstore bedrifter opplever ofte at forvaltningshonorarene for pensjonsfondene blir høye, fordi man ikke er mange nok til å presse prisene. Kostnadene spiser av det man får utbetalt som pensjonist og kan utgjøre en stor forskjell på pensjonsutbetalingen. Betaler man en halv prosent (0,5 %) mindre i forvaltningskostnad vil det kunne gi mange YS-medlemmer over 200.000 kr mer i total pensjon.*

Med YS Pensjon har vi klart å få meget gunstige priser på vegne av YS-fellesskapet. Forvaltningskostnadene på fondspakkene som tilbys gjennom YS Pensjon vil være konkurransedyktige, målt mot selv store norske bedrifter.

Dette er fondspakkene
I avtalen mellom Nordea Liv og YS-forbundene har vi sikret svært gode rabatter på tre forskjellige fondspakker for medlemmene. En fondspakke er satt sammen av aksje- og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Medlemmene kan selv velge mellom disse eller andre Nordea-fond som ikke har rabatterte priser. Fondspakken «Nordea Liv Bærekraft Valutasikret» er forhåndsvalgt, men man kan enkelt velge indeksforvaltning eller andre fond med ett klikk.

Bærekraftig sparing
Bærekraftig sparing betyr at pensjonspengene til YS-medlemmet vil investeres i selskaper som er langt fremme, ikke bare på klima og miljøtiltak, men også likestilling og sosiale rettigheter. Det betyr at i løpet av arbeidskarrieren vil pengene som venter på YS-medlemmet bidra til en positiv og fremtidsrettet utvikling. «Nordea Liv Bærekraft Valutasikret» er en aktivt forvaltet fondspakke med høyere forvaltningskostnad enn indeksforvaltning, men YS har forhandlet frem en god pris på denne investeringsprofilen. Historiske tall viser at avkastningen kan være like bra, om ikke bedre, når du sparer bærekraftig, som ved tradisjonell fondssparing.

Indeksforvaltning
«Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret» er det rimeligste investeringsalternativet og anbefales til dem som er mest opptatt av pris. Man betaler lavere kostnader fordi man ikke betaler for at forvalterne skal forsøke å oppnå ekstra avkastning i markedet. Pengene man sparer blir i stedet en del av fondssparingen. YS-medlemmene kan forvente den samme avkastningen som gjennomsnittet av markedet. Fondene i Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er underlagt Nordeas minimumskrav til bærekraftsfaktorer. Enkelte selskaper kan utelukkes fra fondspakken ved brudd på de bærekraftige prinsippene.

Investeringsalternativer
Som YS-medlem kan man velge mellom tre fondspakker med rabatt: Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret, Nordea Liv Bærekraft Valutasikret og Aktiva Bedrift. I tillegg kan man velge fritt blant Nordea Livs store fondsutvalg, dersom man ønsker det. YS-medlemmene kan også velge mellom ulike aksjeandeler på pensjonssparingen sin. Når man flytter pensjonen til YS Pensjon får man digital rådgivning. Sammen med YS-medlemmet finner Nordea Liv den fondspakken og aksjeandelen som passer best, basert på medlemmets behov og ønsker.

Enkel oversikt og kontroll via mobilen
YS pensjon gir også muligheten til å påvirke egen pensjon underveis. YS-medlemmer får nemlig tilgang til mobilløsningen YS Boost, når pensjonskontoen først opprettes. Her kan man ta aktive valg av fondspakker og endre aksjeandel på sparingen. I tillegg til den reduserte forvaltningskostnaden er dette direkte med på å påvirke pensjonen. For unge YS-medlemmer er det ekstra viktig å ta stilling til om aksjeandelen bør justeres. YS pensjon til lave forvaltningskostnader, kombinert med full innsikt og endringsmuligheter via et par tastetrykk i YS Boost, vil sikre YS-medlemmene maksimal uttelling på pensjonsutbetalingen.

* Her har vi lagt til grunn en person i en gjennomsnittlig liten til mellomstor bedrift, med en startkapital på 200 000 i pensjon og en årslønn på 650 000 kroner. I beregningen ligger det også til grunn at det spares 5% fra arbeidsgiver, og at arbeidstakeren er 30 år når egen pensjonskonto opprettes.