Kontaktpersoner - Funksjonær

Ansatt i YTF:

Josefine Wærstad
Telefon: 932 40 048
E-post: josefine@ytf.no

 

Bransjetillitsvalgt:

Ove Helleseth
Telefon: 932 39 364
E-post: ove.helleseth@tide.no