Gudbrandsdal Energi

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Vi har fremforhandlet en god avtale om levering av kraft med opprinnelsesgaranti og gunstig pris for medlemmene våre.