Forsikring

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Vi har fremforhandlet svært gode priser på bank, forsikring og pensjonsprodukter i frivillige ordninger for medlemmene våre.

Mye å spare på medlemsfordelene
Mange av våre medlemmer sparer en god del på våre avtaler med Gjensidige forsikring. Som medlem i Yrkestrafikkforbundet får du noen av markedets beste forsikringsprodukter til YS-pris.

På nettsidene til Gjensidige får du god oversikt over de ulike produktene og det er enkelt å finne ut hva de koster for deg som medlem.

Besøk Gjensidiges nettside for YS-medlemmer her

Velkomsttilbud til nye medlemmer
Som nytt medlem i Yrkestrafikkforbundet betaler du bare halv pris på YS Innbo. Innboforsikringen er en av markedets beste og i tillegg lavt priset – og derfor våre medlemmers favoritt. For å benytte deg av velkomsttilbudet hos Gjensidige må forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn.

Se og bestill YS Innbo for nye medlemmer

Ikke gå glipp av medlemsfordelene
For at du skal få de rabattene du har krav på som medlem må du samtykke til at Gjensidige kan få informasjon om deg og ditt medlemskap.

Én inkludert forsikring de første 12 månedene, deretter to inkluderte forsikringer

YTFs Grunnforsikring

Alle medlemmer i YTF har en dødsfallsforsikring, YTFs Grunnforsikring, inkludert i sitt medlemskap.

YTFs Grunnforsikring sikrer en utbetaling på kroner 40 000 ved medlemmets død. I tillegg utbetaler YTF kroner 5 000 til medlemmet ved dødsfall hos ektefelle/samboer og/eller barn under 19 år.

Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, ut det året du fyller 67 år.

YTFs Grunnforsikring er en økonomisk førstehjelp til etterlatte. Har du gjeld og familie bør du tegne en livsforsikring på et høyere beløp for å sikre dine etterlatte om noe skulle skje. Gjennom YS-fordelene, tilbyr Gjensidige våre medlemmer livsforsikring til en gunstig pris.

YTFs fritidsulykkeforsikring

Etter ett år som betalende lærlingmedlem eller ordinært betalende medlem får du YTFs fritidsulykkeforsikring, gratis inkludert i medlemskapet ditt*. Forsikringen forutsetter at kontingent er innbetalt, og gjelder så lenge du er medlem, ut det kalenderåret du fyller 70 år.

Forsikringen** gjelder ulykker i fritiden og

  • gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke i hele verden (inntil 12 måneder ved utenlandsopphold) opptil 3 G (319 197 kr.).

  • størrelse på utbetalingen bestemmes av invaliditetsgrad.

  • i tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter til lege, tannlege og fysioterapeut i Norge med inntil 10 000 kroner per skade.

* Gjelder aktive medlemmer (vanlig medlem, timessjåfør, yrkesaktiv over 67 år og lærlinger)

** Forsikringen gjelder ikke ved arbeidsulykker