Forsikring

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Vi har fremforhandlet svært gode priser på bank, forsikring og pensjonsprodukter i frivillige ordninger for medlemmene våre.

Mange av våre medlemmer sparer en god del på våre avtaler med Gjensidige forsikring. Som medlem i Yrkestrafikkforbundet får du noen av markedets beste forsikringsprodukter til YS-pris.

På nettsidene til Gjensidige får du god oversikt over de ulike produktene og det er enkelt å finne ut hva de koster for deg som medlem.

Besøk Gjensidiges nettside for YS-medlemmer her

Én inkludert forsikring
Alle medlemmer i YTF har en dødsfallsforsikring, YTFs Grunnforsikring, inkludert i sitt medlemskap.

YTFs Grunnforsikring sikrer en utbetaling på kroner 40 000 ved medlemmets død. Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, ut det året du fyller 67.

I tillegg utbetaler YTF kroner 5 000 til medlemmet ved dødsfall hos ektefelle/samboer og/eller barn under 19 år.

YTFs Grunnforsikring er en økonomisk førstehjelp til etterlatte. Har du gjeld og familie bør du tegne en livsforsikring på et høyere beløp for å sikre dine etterlatte om noe skulle skje. Gjennom YS-fordelene, tilbyr Gjensidige våre medlemmer livsforsikring til en gunstig pris.