Bank og forsikring

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Vi har fremforhandlet svært gode priser på bank, forsikring og pensjonsprodukter i frivillige ordninger for medlemmene våre.

Mange av våre medlemmer sparer en god del på våre avtaler med Gjensidige forsikring og Nordea Direct. Som medlem i Yrkestrafikkforbundet får du noen av markedets beste bank- og forsikringsprodukter til YS-pris.

På nettsidene til Gjensidige og Nordea Direct får du god oversikt over de ulike produktene og det er enkelt å finne ut hva de koster for deg som medlem.

Besøk Gjensidiges nettside for YS-medlemmer her

Les mer om alle dine bankfordeler på Nordea Directs nettside for YS-medlemmer her

 

Én inkludert forsikring
Alle medlemmer i YTF har en dødsfallsforsikring, YTFs Grunnforsikring, inkludert i sitt medlemskap.

YTFs Grunnforsikring sikrer en utbetaling på kroner 40 000 ved medlemmets død. Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, ut det året du fyller 67.

Forsikringsbevis for YTFs grunnforsikring 2021 kan du laste ned her (PDF)

I tillegg utbetaler YTF kroner 5 000 til medlemmet ved dødsfall hos ektefelle/samboer og/eller barn under 19 år.

YTFs Grunnforsikring er en økonomisk førstehjelp til etterlatte. Har du gjeld og familie bør du tegne en livsforsikring på et høyere beløp for å sikre dine etterlatte om noe skulle skje. Gjennom YS-fordelene, tilbyr Gjensidige våre medlemmer livsforsikring til en gunstig pris.