YS er i streik

YS og NHO klarte ikke å komme til enighet til tross for 17 timers mekling på overtid. - Det er sterkt beklagelig at NHO har ført oss ut i arbeidskamp, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.
query_builder PUBLISERT: April 16th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

- Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate. Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, påpeker Skjæggerud.

Han viser til at lønnsandelen i industrien er betydelig lavere enn gjennomsnittet de ti siste årene. Det innebærer at NHOs medlemsbedrifter ikke ønsker å dele resultatet av høy verdiskapning med de ansatte.

- Vi kunne ikke gå med på utsikter til reallønnsnedgang for store grupper for tredje året på rad, sier han.

- NHO nektet å komme oss i møte på kravet om gode nok sentrale lønnstillegg. Selv om det kan være krevende for enkeltbedrifter som sliter kan vi ikke holde igjen alle de andre ansatte som jobber i bransjer og virksomheter som går godt, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat.

- Det kan virke som om NHOs medlemsbedrifter har glemt at de ansatte er den viktigste forutsetningen for verdiskapningen, mener Nyberg.

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 17.april. Fredag 21. april kl. 00.00 tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt.

Disse YTF-medlemmene er i streik fra fredag

Fredag 21. april kl. 00.00 går 433 medlemmer i Yrkestrafikkforbundet ut i streik. Det er hovedsakelig lager og distribusjon som blir rammet.

Det første streikeuttaket vil føre til at offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger med ca. 500 medlemmer blir tatt ut i streik. Disse arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling. Dette får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger. I tillegg vil klargjøring av biler levert av Harald A. Møller i stor grad vil stoppe opp. Store hoteller i Oslo vil få svært begrenset drift. Medieselskapet Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner. Felleskjøpet Agri SA kan komme til å måtte stenge mange av sine butikker fra Bodø i nord til Halden i sør.

En opptrapping fredag vil føre til at Remas butikker ikke får påfyll av varer, at ytterligere butikker i Felleskjøpet Agri SA må stenge og at pakker som sendes med PostNord ikke kommer frem.

Dette er streikebidraget

Her kan du lese om streikebidrag og utbetaling.

Spørsmål og svar om streik

Ved en eventuell streik er det mange spørsmål, og vi har svart på de vanligste spørsmålene nedenfor. Denne siden blir oppdatert fortløpende dersom vi får inn nye spørsmål som ikke er besvart allerede.

Konfliktberedskap

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.