Streikebidrag 2022

Gjennom ditt medlemskap er du sikret tilskudd fra Yrkestrafikkforbundets streikefond slik at de økonomiske ulempene ved en streik blir betydelig mindre.
query_builder PUBLISERT: May 2nd, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Streikebidraget er kr. 4021 pr. uke. Bidraget gis for 5 dager av en kalenderuke. I tillegg ytes en ekstra stønad til enslige forsørgere som er i streik med kr 500 pr barn under 18 år pr uke.

Streikebidraget er skattefritt.

Streikebidrag 2022

Gjennom ditt medlemskap er du sikret tilskudd fra Yrkestrafikkforbundets streikefond slik at de økonomiske ulempene ved en streik blir betydelig mindre.

Streikebidrag 2022

Gjennom ditt medlemskap er du sikret tilskudd fra Yrkestrafikkforbundets streikefond slik at de økonomiske ulempene ved en streik blir betydelig mindre.

Bussforhandlingene – Dette er kravene

Mandag 4. april overleverte Yrkestrafikkforbundet kravene til NHO Transport og SPEKTER – Vy buss AS sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet.