Plassoppsigelser i bussoppgjøret. Foto: Jonas Ruud

Plassoppsigelser i bussoppgjøret. Foto: Jonas Ruud

Plassoppsigelser i bussoppgjøret

YTF har i dag sendt plassoppsigelser for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY.
query_builder PUBLISERT: September 4th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Den 15. september blir det meddelt hvilke medlemmer som blir tatt ut i første streikeuttak.

Meklingen er berammet til 18. og 19. september. Meklingsfrist er således 19. september kl 24:00. En eventuell streik kan  iverksettes ved arbeidstidens start den 20. september.

Steikefaren i år er betydelig. Alle lokale avdelinger må således sette seg inn i streikeberedskapen. Det er videre sendt ut streikevester til avdelingene i dag, fredag 4. september.

Her finner du spørsmål og svar om streik

Forbundsstyret har vedtatt at streikebidraget settes til kr 3900 pr uke. Bidraget gis for 5 dager av en kalenderuke. I tillegg ytes en ekstra stønad til aleneforeldre som er i streik med kr 500 pr barn pr uke. Streikebidraget er skattefritt.

Brudd i bussforhandlingene

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.

Overleverte kravene i bussbransjen

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.

Datoer for årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør skulle egentlig ha startet i mars i år. Grunnet Korona-pandemien ble det utsatt og er nå i ferd med å starte opp igjen.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?