Disse YTF-medlemmene er i streik fra fredag

Fredag 21. april kl. 00.00 går 433 medlemmer i Yrkestrafikkforbundet ut i streik. Det er hovedsakelig lager og distribusjon som blir rammet.
query_builder PUBLISERT: April 17th, 2023
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Oppdatert 20. april: Streiken er avsluttet og YTFs medlemmer skal ikke i streik fredag 21. april.

I streik fra fredag
Her er arbeidsplassene som blir omfattet av streiken. Ingen av YTFs medlemmer på disse bedriftene skal stille på jobb fra fredag 21. april med mindre Yrkestrafikkforbundet gir beskjed om noe annet. Streiken begynner på natt til fredag kl. 00:00. Det innebærer at du ikke skal møte til arbeid på fredagen. Hvis du allerede er på jobb når streiken starter, så jobber du allikevel ut skiftet ditt.

Alle YTFs medlemmer med enten Grossistavtalen NHO eller Logistikk-, havn- og speditøroverenskomsten på disse arbeidsplassene er omfattet av streiken:

PostNord AS avd Langhus, Fugleåsen 9

PostNord AS avd Oslo (Alfaset), Alfaset 3 Industriveien 25

PostNord AS avd Trondheim, Torgardstøa 9

Rema Distr.Norge AS Heimdal, Torgardsvegen 3

Rema Distr.Norge AS Narvik      

Rema Distr.Norge AS Stavanger

Rema Distribusjon Norge AS Avd Distribunal Østlandet, Mytåsdalen 15

Hvis du er usikker på om du er omfattet av streiken eller ikke, må tillitsvalgte kontaktes.

Vi vil oppdatere listen ved eventuelle nye streikeuttak. Når nye arbeidstakere tas ut i streiken skal dette varsles fire dager i forkant.

Dette er streikebidraget

Her kan du lese om streikebidrag og utbetaling.

Spørsmål og svar om streik

Ved en eventuell streik er det mange spørsmål, og vi har svart på de vanligste spørsmålene nedenfor. Denne siden blir oppdatert fortløpende dersom vi får inn nye spørsmål som ikke er besvart allerede.

Konfliktberedskap

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.