Dette er streikebidraget

Her kan du lese om streikebidrag og utbetaling.
query_builder PUBLISERT: April 17th, 2023
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Streikebidraget for mellomoppgjøret er satt av YS sentralt.

Hva får jeg i streikebidrag?
Streikebidraget settes til kr 4162 pr. uke. Bidraget gis for 5 dager av en kalenderuke. I tillegg ytes en ekstra stønad til enslige forsørgere som er i streik med kr. 500 pr barn under 18 år pr uke.

Streikebidraget er skattefritt.

Hvordan utbetales streikebidraget?
YTF sentralt utbetaler streikebidraget til hvert enkelt medlem. Den lokale streikekomiteen må lage lister og hvem som skal ha bidrag med all den informasjonen vi trenger. Hvert enkelt medlem går inn Min side fyller inn kontonummer og søker om streikebidrag.

Første utbetaling av streikebidrag finner sted fredag 5. mai og deretter ukentlig.

Disse YTF-medlemmene er i streik fra fredag

Fredag 21. april kl. 00.00 går 433 medlemmer i Yrkestrafikkforbundet ut i streik. Det er hovedsakelig lager og distribusjon som blir rammet.

Spørsmål og svar om streik

Ved en eventuell streik er det mange spørsmål, og vi har svart på de vanligste spørsmålene nedenfor. Denne siden blir oppdatert fortløpende dersom vi får inn nye spørsmål som ikke er besvart allerede.

Konfliktberedskap

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.