Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Det blir busstreik

Bussjåførene i Oslo og Viken går ut i streik fra arbeidstidens start søndag. Arbeidsgiverne var ikke villige til å komme bussjåførene i møte under meklingen.
query_builder PUBLISERT: September 20th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er oppgitt over manglende vilje fra arbeidsgiversiden.

- Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så får vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, uttaler Klungnes.

I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

Fire forbund forhandler sammen på avtalen. Slik fordeler det første streikeuttaket seg:
Ca 1.900 busssjåfører fra Yrkestrafikkforbundet
Ca 1.100 busssjåfører fra Fellesforbundet
Ca 600 bussjåfører fra Jernbaneforbundet
Ca 200 bussjåfører fra Fagforbundet

Dersom konflikten fortsetter kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik i hele landet. Yrkestrafikkforbundet organiserer som største forbund rundt halvparten av disse. 

- Vi opplever at arbeidsgiversiden bruker pandemien vi er oppe i som et påskudd. Busselskapene er ikke i noen krise og nesten ingen sjåfører er permittert. Likevel skal sjåførene nok en gang ta til takke med smuler. Det finner vi oss ikke i, slår Klungnes fast.

- Sjåføren er lovpålagt å foreta sikkerhetssjekk av bussen, men dette er det ofte ikke satt av nok tid til. Vi finner oss ikke i at sjåførene skal fortsette å gjøre dette på fritiden, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter.

- Det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig og forsvarlig stand før en kjøretur, slik er det også for bussjåfører. Arbeidsgiver har ofte ikke satt av nok tid til en slik sjekk i arbeidsdagen, vi krever at dette må på plass, utdyper Klungnes.

- Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør er godt over 50 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente. Vi må ha en lønn å leve av, avslutter Klungnes.

NHO Transport sine tall viser at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år fremover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

Streiketelefon

Yrkestrafikkforbundet har en streiketelefon som kan ringes.

Vi er i streik

Her er litt informasjon til deg som er streikevakt.

Disse bussjåførene er i første uttak

Fra arbeidstidens start søndag 20. september kan 1888 YTF-medlemmer være i streik. Se hvem som er tatt ut i første uttak.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?