Busstreiken er avsluttet

Torsdag 1. oktober kl. 07:00 kom partene frem til et anbefalt forslag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen.
query_builder PUBLISERT: October 1st, 2020

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent.

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok:

NHO Transport

YS Spekter

Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen kr 5,50, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020.

Det ligger også inne en garanti på kr 2,50 i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret 2021 som vil sikre en ytterligere innhenting for bussjåførene.

Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i fremtidige samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019.

Vi har vist arbeidsgiversiden at vi mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene. Den viljen er så absolutt til stede også i 2022, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å bringe bussjåførene videre på den kursen som nå er staket ut. I tillegg har vi sikret at det skal jobbes videre med arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak i dette viktige yrket gjennom et partssammensatt arbeid.

- Å gå til streik er aldri et lett valg, men når vi nå ser de forbedringene som er gjort i forhold til det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiversiden er det ingen tvil om at dette var rett vei å gå. Jeg er utrolig stolt over kampviljen som er lagt ned av sjåfører og tillitsvalgte over hele landet. De har fått folkets støtte, noe som har vært helt sentralt for å sikre gjennomslag, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Her kan du lese nærmere om innholdet i forhandlingsløsningen