Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Busstreik søndag vil lamme Oslo og Viken

Fra arbeidstidens start søndag 20. september tas bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik dersom partene ikke er blitt enige i meklingen. Yrkestrafikkforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.
query_builder PUBLISERT: September 15th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Torsdag 3. september kl 14:00 ble bussforhandlingene brutt. Mekling starter 18. september, med fristutløp 19. september kl 24. I første streikeuttak tas alle bussjåfører i Oslo og Viken ut. De kan være i streik fra arbeidstidens start søndag 20. september.

Nesten 4.000 sjåfører
Yrkestrafikkforbundet er det forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge og vil alene ta ut 1888 bussjåfører. YTF forhandler sammen med Fellesforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet som samlet tar ut 1869 sjåfører. NHO Transport og Spekter er motpart.

Må innfri avtale
Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger er oppgitt over at NHO Transport og Spekter ikke var villig til å inngå reelle forhandlinger. Dette førte til brudd i forhandlingene.

- Vår motpart kom til forhandlingsbordet uten noen intensjon om å komme oss i møte. Vi krever at arbeidsgiver oppfyller lovnaden om lønn mer på linje med industriarbeiderlønna. I tillegg har vi krav om innlagt tid til å utføre sikkerhetssjekk før bussturen starter, uttaler Jæger.

- Vi håper å få Riksmeklers hjelp til å finne en løsning, men dersom arbeidsgiverne ikke kommer oss i møte, er streik det eneste lovlige virkemidlet vi har. Vi er villige til å sette makt bak kravene. Streikeviljen er stor blant våre medlemmer, fortsetter Jæger.

Lønn og sikkerhet
I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

- Vi har rimelige krav og ønsker å rette opp skjevheter ifra tidligere oppgjør. Eksempelvis fikk bussjåførene i 2018 om lag en tredel av andre grupper og en reallønnsnedgang. Denne trenden må snus i år. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente, fastslår forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger.

Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør er godt over 50 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder. Samtidig viser NHO Transport sine tall at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år fremover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

Yrkestrafikkforbundet krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter. YTF krever også at bestemmelsen om at inntil 10 minutters forsinkelse er inkludert i timelønnen, fjernes.

- Det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å påse at kjøretøyet er i forsvarlig stand før en kjøretur, slik er det også for bussjåfører. Arbeidsgiver har ikke satt av nok tid til en slik sjekk i arbeidsdagen, vi krever at dette må på plass, sier Jæger.

Brudd i bussforhandlingene

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.

Plassoppsigelser i bussoppgjøret

YTF har i dag sendt plassoppsigelser for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY.

Brudd i godsforhandlingene

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.