Gratis forsikring etter ett års medlemskap

Fra 1. januar 2022 får alle betalende medlemmer YTFs gratis fritidsulykkesforsikring etter ett års medlemskap. Det vil si at hvis du blir utsatt for en ulykke utenfor arbeidstiden, så kan du få dekket kostander til behandling hos lege, tannlege og fysioterapeut. Du kan også få erstatning ved medisinsk invaliditet.
query_builder PUBLISERT: January 2nd, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Arbeidet med den nye medlemsfordelen begynte med et ønske om å gi noe tilbake til medlemmer etter ett års medlemskap. I samarbeid med Gjensidige kom YTF fram til at man ville gi alle som har vært medlem i ett år en gratis fritidsulykkesforsikring. Forsikringen gjelder også alle som hadde vært medlem i mer enn ett år også ble dekket av forsikringen.

Den nye forsikringen gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av fritidsulykke på opptil 3 G (319 197 kr). I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter til lege, tannlege og fysioterapeut i Norge med inntil 10 000 kroner.

Forsikringen gjelder yrkesaktive og lærlinger, som har betalt kontingent i over ett år. Størrelse på utbetalingen bestemmes av invaliditetsgrad og forsikringen dekker skader helt ned i 1 prosent invaliditet.