Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet


En arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av

Langtransport lønnskalkulator 2021/2022


Fyll ut skjemaet for å regne ut lønn. Veiledning finner du nederst på siden.

Fyll ut
Produktiv tid
Arbeidstid, kjøring, lasting, lossing og lignende
timer
Tilgjengelighetstid
timer
Pauser
timer
Sum produktiv tid
Passiv tid
Passiv tid
timer
Sum passiv tid
Ubekvemstid
Ubekvemstillegg 25 %
timer
Ubekvemstillegg 40 %
timer
Sum ubekvemstillegg
Overtid
Overtid 100% av produktiv sats
timer
Overtid 50 % av passiv sats
timer
Sum overtid
Diett og kostkompensasjon
Diett
døgn
1/3 diett pr. påbegynt 8. time
stk
Sum diett og kost
Oppsummering
Sum lønn (produktiv tid, passiv tid, ubekvem og overtid)
Sum diett og kostkompensasjon
Sum lønn og diett

Veiledning til utfylling av skjema

  1. Fremforhandlet lokalt tillegg føres i rad for lokalt tillegg, produktiv timesats inkl. lokalt tillegg endres automatisk
  2. Dersom du har fagbrev krysser du av for kr. 9,- i raden for fagbrev. Produktiv timesats inkl. lokalt tillegg og fagbrevtillegg endres automatisk
  3. Under produktiv, passiv, ubekvem og overtid, fører du inn riktig antall timer i de forskjellige radene, lønnen beregnes automatisk. Overtid beregnes det 100 % av produktiv sats og 50 % av passiv sats fra første time overtid. Ubekvemstillegg 25 % godtgjøres i tidsrommet man. - lør. mellom kl. 19:00 - 06:00. Ubekvemstillegg 40 % godtgjøres i tidsrommet lørdag kl. 15:00 - søndag kl 24:00
  4. Diettsats kr. 300,- brukes under flerdagersturer med overnatting, og er satsen per døgn. Før inn antall døgn du er borte. Avslutningsdøgnet skal betales med 1/3 av satsen pr. påbegynte 8. time