Anniken-hvit-bakgrunn.jpg

Anniken Aune

Advokatfullmektig
E-POST: anniken@ytf.no
TELEFON: 406 03 700, tastevalg 2

OM

Yter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid.